Природонаучен музей

Само на 2 км. от Орешака и на 12 км. от Троян, в с. Черни Осъм се намира Природонаучният музей. В залите на музея са показани повече от 1200 експоната – представители на всички животински видове, обитаващи Централна Стара планина. Тук можете да видите колекция от 2000 пеперуди, сбирка с насекоми, над 120 вида птици, сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, диви котки, белки и др. В музея има специална Зала за атракции, където можете да чуете истинските гласове на птици и животни и да проследите тяхното движение. Музеят е учебна база за часовете по естествени науки и разполага с много материали, филми, снимков материал. Началото на музея е поставено през 1956 г. от местен учител по биология, Илия Христов, който заедно с учениците от природолюбителския кръжок проучва и събира различните експонати. През 1976 г. богатата сбирка, която дотогава е била разположена в коридорите на местното училище, е преместена в специално построена сграда.
Работно време:
Понеделник – неделя: 8 до 17 часа
Телефон:
06962 / 371